nya Tidningen är en gratistidning full med positiva och lokala artiklar från Hultsfreds kommun. Vi delar ut 10 nummer/år till alla hushåll och företag, vi har funnits i över 10 år.

Är du intresserad av annonsplats så är du välkommen att höra av dig till oss. Klicka här för info

2019-11-26

Stor företagarförening

Jord- och skogsbruk är en stor näring och har statistiskt över 800 arbetsställen i Hultsfreds kommun. Flera driver sin verksamhet som ett komplement men många är också anställda inom näringen. Under årtionden har verksamheter förändrats radikalt och samtidigt som mycket har försvunnit har nya möjligheter och samarbeten utvecklats. Medlemsorganisationen LRF ansluter de flesta av landets jordbrukare och i kommunen finns det fyra lokalavdelningar och vi har hälsat på Mörlunda-Tveta vid en av deras medlemsaktiviteter.

I Mörlunda-Tveta LRF-förening finns det ett 150-tal medlemmar som ingår i Sydostregionen som sträcker sig över Kalmar-, Kronobergs- och Blekingelän. I regionen är man 16 000 medlemmar och totalt i landet är det uppemot 140 000 som är med, vilket gör föreningen till den största småföretagarorganistationen i landet.

–Lokalt arbetar för en god gemenskap på landsbygden, säger Thomas Johansson som är ordförande i den lokala styrelsen. Framförallt gör vi en del aktiviteter som har anknytning till den gröna näringen.

Bland aktiviteterna blir det studiebesök hos olika företag, fältvandringar för att följa hur grödorna växer i olika steg. Föreläsningar i olika ämnen förekommer också men även en del gemenskapsaktiviteter.

Tackvare en stark organisation finns möjligheter att påverka i frågor som är viktiga och inte minst upplysa om hur det ser ut på landsbygden.

–Landsbygdsfrågorna och även direkt konkreta frågor som till exempel strandskyddet har vi ju möjlighet att lyfta via vår region direkt upp på riksplanet, förklarar Thomas. LRF riks driver ju bland annat frågor om äganderätt, väg- och ledningsintrång och inte minst vildsvinsfrågan.

 

UTVECKLNINGEN

Jordbruket har genomgått en enorm förändring under de senaste 50 åren, från små enheter till större och med helt nya förutsättningar genom bättre maskiner och digital teknik.

–Längre tillbaka hade var och en sitt, berättar Thomas, det var mindre enheter och många hade mjölkkor i ladugården. Nu är det stor skillnad och många har slutat med mjölken och tar in hjälp för att plöja och skörda.

De större enheterna som har mycket maskinkapacitet kör åt de mindre.

–Jag skulle säga att det har blivit mycket mer samarbete under senare år på det här viset, säger Thomas, nu får alla tillgång till en maskinpark utan att själv behöva investera.

Grunden för ett hållbart och levande Sverige är något som organisationen vill stötta.

–Vi vill ju vara en förening för de som bor och verkar här, förklarar Thomas, vi vill stötta och utveckla verksamheter på landsbygden. Men vi behöver bli fler som driver på för landsbygden och de gröna näringarnas framtid.

–Ju fler vi är, desto mer kan vi bidra till att de gröna näringarna växer.

 

LITE KUL OCKSÅ

Trevlig samvaro är också en del i föreningens verksamhet, och under söndagen den 17 november träffades några medlemmar i Torp strax utanför Mörlunda för att göra juldekorationer i granris och annat grönt. Det är Mia Knutsson (nya Tidningens trädgårdsexpert) som inspirerar och håller i trådarna.

–Det är roligt att kunna ge lite tips och råd, säger Mia, förhoppningsvis blir någon inspirerad och fixar till något spännande hemma hos sig.

Text & Foto: Gösta Råsmark
På bilden: Anne Lindström

 

annonsAnnons