nya Tidningen är en gratistidning full med positiva och lokala artiklar från Hultsfreds kommun. Vi delar ut 10 nummer/år till alla hushåll och företag, vi har funnits i över 10 år.

Är du intresserad av annonsplats så är du välkommen att höra av dig till oss. Klicka här för info

2020-02-13

Platsen för vuxet lärande

Efter ett beslut att samla alla utbildningar i Hultsfreds kommun som vänder sig till vuxna, samlas idag ett stort antal utbildningar ute på Rock City. Till hösten är också utbildningen Music & Event Management tillbaka i ny uppdaterad version. –Vi har hittat ett koncept som vi tror på och som kommer att bli kanon, säger Henric Lindström som är programansvarig.

Det är idag 500 inskrivna studerande i varierande utbildningar och kurser. Allt från vuxenutbildning till universitetsutbildningar pågår i huset. Vi träffar Aina Kalle och Linda Ungsäter som är rektorer för verksamheten i ett samtal om vilka möjligheter Lärcenter kan erbjuda. (Campus Hultsfred är den del av Lärcenter)

–Vi vill vara en inspiration till fortsatt lärande och ge motivation till att både studera vidare och inhämta rätt kunskaper för att kunna komma ut i jobb. Här finns Svenska för invandrare och kompletteringsmöjligheter för både grundskole- och gymnasieutbildningar, säger Linda.

Dessutom erbjuds flera Yrkeshögskoleutbildningar (YH) och högskole/universitetsutbildningar där det hela tiden jobbas för att få in ett bredare utbud.

–I det nya projektet Campus 2030 som startade januari 2019 samarbetar vi med Campus Vimmerby och Campus Västervik, berättar Aina, där vi tillsammans ska kunna erbjuda flera och relevanta utbildningar lokalt.

Genom att nyttja befintliga lokaler och erbjuda videolänk tillsammans med utbildningsservice på plats, slipper många resa och kan läsa sin utbildning här på hemmaplan.

 

NYA UTBILDNIGAR I SAMVERKAN

Några nya utbildningar är redan möjliga att söka nu i vår med start i höst. Flexibilitet och lyhördhet inför arbetsmarknadens behov nämns som viktiga delar i att bestämma utbudet.

–Det är viktigt att se till både det privata näringslivets och den offentliga sektorns behov, menar Linda. Vi anordnar därför utbildningar både inom industriteknik och i vårdsektorn.

Den industritekniska delen är gymnasial och är till 70% arbetsplatsförlagd medan Additivt teknikcenter tar hand om den kvarvarande teoridelen.

–Här är också handledarna ute på arbetsplatserna en viktig del, förklarar Aina, så där har vi ordnat med en särskild handledarutbildning för att stärka upp ytterligare kring eleven som är ute på arbetsplatsen.

Inom vård och omsorg är det idag 3 klasser där också samverkan är viktig gentemot arbetsgivarna.

–När det gäller vården kör vi också en särskild kurs inför sommaren, berättar Linda, där vi utbildar och motiverar inför sommarjobb och en eventuell fortsättning i en framtida vårdutbildning.

 

NYTT FÖRSKOLLÄRARPROGRAM

Till hösten startar en ny omgång av förskollärarprogrammet, vilket redan nu marknadsförs på bred front.

–Det är ett stort behov av behörig personal inom förskolan och här finns nu möjligheten att studera till förskollärare utan att behöva pendla till Linköping eller någon annan universitetsstad, menar Aina

Flera utbildningar som är värt att nämna och som det går att söka till under våren är en ledarskapskurs på 7,5p, 3D-tekniker och Redovisingsekonom.

–Tillsammans med Tranås utbildningscenter ordnar vi en 2-årig utbildning till redovisningsekonom, den är ny för oss och den känns också rätt i tiden, menar Aina.

 

MEM ÄR TILLBAKA

Efter ett kort uppehåll är utbildningen Music & Event Management tillbaka i Hultsfred, i lite ny tappning.  Första året kommer den att på heltid bli förlagd på Campus Hultsfred, med uteslutande fokus på branschkunskaper, för att sedan ta den företagsekonomiska delen i Kalmar.

–Jag känner att vi har kunnat skruva till konceptet med utbildningen lite till Hultsfreds fördel, menar Henric Lindström som är programansvarig. Vi är förlagda lite kortare tid här men det blir en större närvaro första året då tiden inte kommer att delas med Kalmar som det var tidigare. Det blir också ett mer nära samarbete med lokala aktörer.

2020 är lite av ett 20-års jubileum för utbildningen i Hultsfred som fortfarande är unik i Sverige.

–Musikbranschen har genomgått stora förändringar under ett antal år och det finns ett stort behov av utbildade medarbetare som kan branschen, menar Henric, där gör vi ett stort jobb. Under de här 20 åren har vi trots allt släpp ut 30-40 studenter om året som har haft en god grund att stå på inom branschen.

 

UPPDRAGSUTBILDNING

I det stora utbud som finns på Hultsfred Lärcenter är det även möjligt för företag att utbilda sin personal genom särskilt anpassade uppdragsutbildningar.

–Fördelen med att all utbildning för vuxna är samlad under ett och samma tak är möjligheten att snabbt få till specialutbildningar som är anpassade till ett specifikt företags personal, förklarar Linda.

Möjligheten finns också att köpa enstaka specifika utbildningar inom de flesta branscher.

–Just nu går någon en kockutbildning och tidigare har vi haft bagare, berättar Aina, det är nästan bara fantasin som sätter gränser.

Text: Gösta Råsmark

annonsAnnons