nya Tidningen är en gratistidning full med positiva och lokala artiklar från Hultsfreds kommun. Vi delar ut 10 nummer/år till alla hushåll och företag, vi har funnits i över 10 år.

Är du intresserad av annonsplats så är du välkommen att höra av dig till oss. Klicka här för info

2020-02-13

Ska hjälpa barn och unga

Att redan i unga år ge stöd åt barn och ungdomar blir på sikt en oerhörd vinst både för den enskilde och för samhället i stort. I oktober började Therese Nordenström och Frida Falk arbeta med just detta, som barn- och ungdomsstödjare i Hultsfreds kommun. -Vår roll är att jobba med förebyggande socialtjänst för barn i åldern 0-12 år. Vi utgår från Familjecentralen, men kommer även att verka ute i förskolor, skolor, i andra sammanhang och på andra arenor där dessa barn och deras föräldrar finns.

Syftet med tjänsterna är att tidigt se och fånga upp barn och familjer där det finns begynnande problem och svårigheter. På så sätt kommer man förhoppningsvis att kunna hjälpa/vägleda och stödja dem på ett bra sätt, så att problemen inte växer sig större.

-Tidigare har man jobbat mycket gentemot äldre barn och ungdomar, men sett att det finns ett behov av att arbeta förebyggande i lägre åldrar, så därför har man nu satsat på de här tjänsterna.

Therese och Frida har varit igång sedan oktober och försöker hitta rätt former att arbeta efter.

-Vi kommer att fungera lite som en lots, eller en spindel i nätet. Vi har givetvis samverkan med Mödrahälsovården, Barnhälsovården, förskola och skola, men kommer även att samarbeta med andra aktörer i samhället.

Samverkan föreningsliv

Therese och Frida har under hösten och vintern vandrat på ”stan” någon kväll i veckan för att möta och skapa relation till de barn och ungdomar som rör sig där. Hittills har de dock mest stött på ungdomar som är äldre än den målgrupp som tjänsterna är ämnade för, men de är överens om att det finns behov av att skapa en mer meningsfull sysselsättning för barn och unga än att hänga i centrala Hultsfred.

-Ett led i detta tänker vi är att samarbeta med lokala föreningar för att kunna visa på aktiviteter och sammanhang som inte är destruktiva, och som kan ge en meningsfull fritid. Vi skulle också kunna vara ett stöd för föräldrar som kanske inte riktigt vet hur föreningsliv fungerar, och därmed försvårar för sina barn att vara med i exempelvis en idrottsverksamhet där det finns en önskan om att föräldrar gör ”föreningsjobb”, skjutsar till matcher eller står i kiosken. Föreningar som läser detta och vill veta mer är varmt välkomna att höra av sig till oss.

Råd och stöd

En viktig uppgift kommer också bli att erbjuda hjälp till föräldrar som känner att de behöver stöttning i sitt föräldraskap.

-Vi kommer att arbeta uppsökande och erbjuda samtal för de som känner att de vill ha råd och stöd i sitt föräldraskap. Allt är kostnadsfritt, vi har givetvis tystnadsplikt och vi tar inte del av utredningar och anmälningar, så vi är inga ”myndighetspersoner”, utan finns bara till hands för att stötta och hjälpa de som behöver. Det känns som ett inspirerande jobb och det ska bli väldigt kul att få arbeta med dessa uppgifter, avslutar Therese och Frida.

Text: Emil Elofsson
Foto: Örjan Karlsson
På bilden: Frida & Therese

annonsAnnons