nya Tidningen är en gratistidning full med positiva och lokala artiklar från Hultsfreds kommun. Vi delar ut 10 nummer/år till alla hushåll och företag, vi har funnits i över 10 år.

Är du intresserad av annonsplats så är du välkommen att höra av dig till oss. Klicka här för info

2020-04-25

The Hultsfred style

Hur ser läget i Hultsfreds kommun ut och vad görs för att ha läget under kontroll. Nya Tidningen har haft ett kort samtal med kommunchef Lars Rönnlund för att få en kort avstämning. Vad har gjorts och finns det mer som kan göras.

Frågan som många ställer sig är hur ligger vi till, har vi beredskap och gör vi tillräckligt? Egentligen blir det många frågor och alla försöker efter bästa förmåga följa Folkhälsomyndighetens råd. Hur ser det egentligen ut här i vår lilla del av världen?

–Läget i Hultsfreds kommun är stabilt och den stora stormen har kunnat undvikas så här långt, menar Lars. Beredskapen är god och vi har fått många saker på plats eftersom vi började relativt tidigt att förbereda oss.

Hultsfreds kommun kallade in till sitt första krisledningsmöte en söndag i slutet av februari, och har träffats kontinuerligt sedan dess.

–Det är verkligen en speciell tid just nu, menar Lars, vi har krisledningsmöten tre gånger i veckan för avstämning och försöka ligga så bra i fas som det bara går. Men även ha olika planer för olika scenarior.

FÖRETAGENS SITUATION

Den här krisen har på ett sätt skapat ett vakum som för med sig problem för många företag medan andra har fått en väldigt konstig situation av efterfrågan. Kanske har vi alla köpt den där extra toarullen eller jästpaketet som alla andra också verkar vilja komma över. Men det största problemet är att mycket har stannat av på grund av olika restriktioner som vi själva följer eller totala nedstängningar i vår omvärld. Hur ser det ut i här hos oss?

–Vi är ju en industrikommun och fordonsindustrin har ju drabbats hårt vilket avspeglas hos många underleverantörer, men hotell och restaurang har ju råkat riktigt illa ut, menar Lars, några av våra stora industrier kör ju fortfarande men har justerat lite med sina skiftgångar.

Varje onsdag sitter en grupp från Hultsfreds kommun och ringer runt till olika företag för att få en temperaturmätare på läget.

–Tackvare informationen vi får från våra samtal direkt med företagare får vi en ganska god bild av dagsläget, säger Lars, några har fullt upp men en osäkerhet finns hos de flesta. Trots allt snurrar de flesta verksamheterna på och vi undrar är det något vi missar.

–Än så länge är varningarna värre än verkligheten.

STÖD OCH HJÄLP

De stora stödpaketen som nu delas ut i form av minskad arbetsgivaravgift och möjligheten till korttidspermitteringar blir en möjlighet för många att hålla ut och förhoppningsvis klara sig igenom. Vad gör kommunen lokalt för att hjälpa och stötta?

–Nästan direkt bestämde vi att snabbt göra justeringar i våra rutiner för betalningar, vi kortade helt enkelt betalningstiden till våra lokal leverantörer, berättar Lars, konferenser, resor, logi med mera som vi hade bokat men fått avboka betalades också enligt avtalat pris. Detta gäller ju även våra dotterbolag Hultsfreds Bostäder, Hultsfreds Kommunala Industri AB, Rockcity Hultsfred AB samt Östra Smålands kommunalteknikförbund. Där får företagen också möjlighet att begära anstånd med 6 månader på fakturor.

–Det är ett allvarligt läge och vi vill ge andrum till våra företagare i en svår tid. Så här långt har HKIAB lämnat anstånd på 900 000:- kronor. Här avvaktar vi ju också eventuellt stödpaket från regeringen.

All personal har också fått ett presentkort som kan utnyttjas hos de lokala handlarna för att på så sätt främja den lokala handeln.

Det var en gest som kanske är lite symbolisk men som visar på vikten av att stötta det lokala.

NÄSTA STEG

Vad som händer här näst kan ju ingen veta och att vara förberedd för allt är förstås svårt. Är det något som du särkilt vill nämna?

–Vikten av att vara på tårna är ju stor, menar Lars, att få balans i allt och inte negligera problemen är oerhört viktigt. Sommaren är snart här och vi har ju många arrangemang som nu kan utebli, vad händer tillexempel om alla restriktioner blir kvar över sommaren. Om sommaren är stängd kommer det att märkas mer.

Det finns ändå en god förberedelse för olika scenarior där många saker redan finns klara. Förhoppningen är ju att det börjar lätta till sommaren iallafall.

–Tackvare att mycket är på plats bör vi klara det, här gör vi det med Hultsfred style, avslutar Lars.

Text: Gösta Råsmark

annonsAnnons