nya Tidningen är en gratistidning full med positiva och lokala artiklar från Hultsfreds kommun. Vi delar ut 10 nummer/år till alla hushåll och företag, vi har funnits i över 10 år.

Är du intresserad av annonsplats så är du välkommen att höra av dig till oss. Klicka här för info

2024-05-23

I bygdens tjänst

I snart 150 år har Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank varit verksam. Med kontor på alla tre orterna håller banken en hög servicegrad, där andra banker dragit in sin fysiska närvaro. Här finns råd att få för såväl privatpersoner som företagare.

Året var 1881 och bankverksamheten i Vena tog sin början i Sockenstugan ett stenkast från dagens banklokal.
–Man hade bestämt sig för att öppna bank, berättar Daniel Lang som är VD på banken. Från början var det ett sätt att inte förvara pengar hemma utan få en säkrare förvaring i osäkra tider.
Men ganska snart blev det också möjligt att även låna ut av det insatta kapitalet.
–Banken har ju sedan starten varit mån om att värna bygden vi finns i, menar Daniel.
Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank är fristående och har inga ägare som ställer krav på utdelning.
–Vi är också väldigt lokala utifrån våra kontors placering, säger Daniel, vilket då blir Vena och Lönneberga i Hultsfreds kommun och Tuna i Vimmerby kommun och en del av Oskarshamns kommun.
De tre orternas sparbanker slogs samman 2006 genom att gå upp i Vena Sparbank och anta det nu något långa namnet Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank.
–Jag tror vi har det längsta namnet av alla Sparbanker, skrattar Daniel.

LOKALT STYRE

Banken styrs av styrelsen och totalt 48 huvudmän.
–På grund av sammanslagningen har vi ganska många huvudmän, förklarar Daniel.
Hälften av huvudmännen utses av kommunfullmäktige i de tre kommuner som banken verkar i, resten väljs på årsstämman. För att bli vald måste du vara en insättare i banken. Huvudmännen utser styrelsen för banken.
–Här blir vårt lokala uppdrag tydligt där våra huvudmän och styrelsen på något sätt har förankring i bygden och banken, menar Daniel.
–Huvudmännen ska vara representanter för bankens kunder och ha en bra fördelning över vårt kundunderlag, de blir som ambassadörer för vår bank.
Precis som 1881 måste kunderna känna förtroende för den bank som ska ta hand om deras pengar.
–Förtroendekapital är något som måste förtjänas varje dag, säger Daniel.

FULL SERVICE

Idag är det 15 medarbetare i banken fördelade på tre kontor.
–Vår servicegrad är här och i Lönneberga och Vena har vi öppet varje dag, förklarar Daniel. Tuna har öppet tre dagar i veckan. Vi har öppet 10.00 till 15.00 varje dag men på torsdagar har vi öppet till 17.30.
Banken hanterar även kontanter men kolla hemsidan för exakta tider för den servicen.
–Jag ser kontanthanteringen ur ett beredskapsperspektiv, säger Daniel, man ska inte baktala kontanter. Även om kontanthanteringen minskar är det en viktig service mot företag och föreningar.
Rådgivningstjänsterna inom banken har däremot ökat både mot företag och privatpersoner.
–Hela tiden jobbar vi med att hitta former för att hitta kunder på olika sätt och det går alltid att boka ett möte med oss för att gå igenom sin ekonomi.

GE TILLBAKA

Sparbankstanken är också att ge tillbaka en del av den vinst som banken genererar till lokalsamhället.
–Sponsring är ju dagens modeord, men oavsett trender vill vi vara med och stötta bygden och dess föreningsliv långsiktigt, säger Daniel, jag brukar säga att små säkra belopp är bättre än stora engångs belopp.
–När något händer vill vi också gärna vara med och visa oss. I helgen var vi på kosläpp och sedan finns vi med på fotbollens dag, Tuna joggen och andra samarbeten med föreningar. Ungdomsverksamhet är otroligt viktigt för en bygds överlevnad och vi har stöttat allt från hästar till skytte.
I skolan är banken också ute och informerar om ekonomi och erbjuder också studiebesök på banken.
–Personligen tycker jag att det skulle vara mer ekonomi i läroplanen för skolan, säger Daniel.
En bank som verkar för sin bygd borde ju vara hur naturligt som helst, trots det har vi sett hur flera banker tagit bort fysisk service från våra orter. Kanske är det ett naturligt steg i den nya digitala världen men närheten och förståelsen för den bygd man verkar i kan möjligen tappas på vägen.
–Vi vill vara här lokalt och känna våra kunder på fler sätt än ett kontoutdrag. Det skapar ett förtroendekapital åt båda håll som är så viktigt i vår bransch, avslutar Daniel. 

Text & Foto: Gösta Råsmark
På bilden: Några av de 15 medarbetarna på Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

annonsAnnons