nya Tidningen är en gratistidning full med positiva och lokala artiklar från Hultsfreds kommun. Vi delar ut 10 nummer/år till alla hushåll och företag, vi har funnits i över 10 år.

Är du intresserad av annonsplats så är du välkommen att höra av dig till oss. Klicka här för info

2023-08-31

Rörelse och gemenskap

I Högsby genomförs ett samarbete mellan regionen, kommunen och föreningslivet för att sätta fokus på gemenskap och goda levnadsvanor. Elva kursträffar med olika aktiviteter och möjlighet att delta i olika föreläsningar startar den 6:e september. Under perioden 16 september och 17:e oktober finns också ett turnerande utegym uppställt för utvärdering vid Hanåsa Aktivitetscenter, som är öppet för alla att testa.

Projektet Sund Smart Stark Senior riktar sig till kategorin 65+ och ambassadör i Högsby är Margareta Lundgren Johansson som tillsammans men Anna Ståhlgren från kommunen styr upp verksamheten

–Vi är nu inne på femte terminen, berättar Margareta, och vi har ökat deltagarantalet för varje termin.

Det är aktiviteter i kursform där deltagarna får testa elva olika aktivteter under lika många veckor. Under kursens gång kommer också olika föreläsningar att finnas tillgängliga att följa hemma via dator, surfplatta eller telefon.

–Förutom själva aktiviteten blir det ett tillfälle att komma ut och träffas, menar Margareta, det blir en gemenskap och nya kontakter knyts.

 

LYCKAT PROJEKT

I Högsby har den här satsningen, som finns i hela Region Kalmar, varit mycket populär.

–Det vi har fått till oss är att Högsby har en av de mer lyckade satsningarna, berättar Anna, särskilt vill vi tacka alla föreningar som gör ett jättejobb och erbjuder de olika aktiviteterna.

Hela tiden har aktiviteter skiftat och några får ju ibland stå över så det blir en variation.

–Alla kan vara med och den äldsta deltagaren är 84 år, berättar Margareta, det är också viktigt att anmäla sig då deltagarantalet är begränsat.

Uppstarten blir på Arena Ulf Davidsson onsdagen den sjätte september.

–Vi tackar särskilt Högsby IK som ställt upp med samlingslokal då vi inte längre kunde använda Misteln i centrala Högsby, säger Margareta.

GYM PÅ TURNÉ

I Hanåsa aktivitetscenter finns flera möjligheter att röra på sig med bland annat padelbana och multisportplan. Patrik Axelsson från föreningen Hanåsa aktivitetsförening gläds över att få vara med och testa ett utegym som ett komplement till övrig verksamhet.

–Vi har ju tidigare ansökt om att få anlägga ett utegym, berättar Patrik, men det har inte blivit något resultat.

Nu kommer Omnigym att på prov ställa upp ett gym, som sedan kommer att utvärderas i en särskild studie.

–Vår förhoppning är att så många som möjligt tar chansen att prova och ge sina synpunkter, säger Anna, kanske kan det sedan bli något permanent.

Gymmet kör igång med en särskild dag 16:e september, då allt kommer att finnas på plats och demonstreras av Omnigym.

–Studien görs tillsammans med Linné universitetet och kommer att utvärderas både funktionellt och hur många som utnyttjar det, förklarar Anna, och fler orter är ju intresserade av utegym.

Maskinerna som kommer att finnas är flexibla för att fler skall kunna använda dem.

Text & Foto: Gösta Råsmark
På bilden: Margareta, Patrik och Anna vid Hanåsa Aktivitetscenter.

annonsAnnons