nya Tidningen är en gratistidning full med positiva och lokala artiklar från Hultsfreds kommun. Vi delar ut 10 nummer/år till alla hushåll och företag, vi har funnits i över 10 år.

Är du intresserad av annonsplats så är du välkommen att höra av dig till oss. Klicka här för info

2023-08-31

Unik utbildning i huset

Sedan etableringen av Fasadglas industri i Hultsfreds kommun har företaget hela tiden växt ur sina lokaler. I de nuvarande lokalerna på Hultsfredshus området finns möjligheten att växa ytterligare. Under hösten läggs också grunden till ett nytt lärlingsprogram tillsammans med gymnasieskolan, där skolan kommar att finnas på plats i en del av företagets lokaler. –Det är ett mycket viktigt projekt för oss som kan generera nya medarbetare till vår produktion, förklarar Johan Kling som är VD på Fasadglas produktion.

Fasadglas Bäcklin Produktion AB som är företagets juridiska namn ingår i en koncern med 7 andra bolag. Fasadglas historia sträcker sig över 100 år bakåt i tiden och huvudkontoret ligger i Bromma.

–Vi är ju ett fristående bolag här i Hultsfred där vi bygger färdiga fasadmoduler i limträ och glas, berättar Johan. Framförallt har vi ett eget system som heter bARK.

bARK är ett fasadsystem som är utvecklat i Sverige och är ett flexibelt träsystem som ser ut som ett traditonellt fasadsystem men som på insidan döljer en patenterad lösning.

–Vår största konkurrensfördel är att vi kan sänka CO2-avtrycket, förklarar Johan, samtidigt som U-värdet förbättras och priset väl matchar övriga fasadmaterial som till exempel aluminium.

Produktionsanläggningen i Hultsfred är strategiskt placerad och kan leverera till de större städerna i Scandinavien på mindre än en dag.

 

UNIK UTBILDNING

IM-yrkesintroduktion på Hultsfreds Gymnasium kommer under hösten att flytta in i Fasadglas lokaler med lärare och elever.

–Vi ser en möjlighet i det här, säger rektor Elisabeth Kling, och tror på fördelar med att finnas nära en producerande anläggning som Fasadglas.

Utbildningen blir en yrkesintroduktion som gör förhoppningsvis gör studenterna anställningsbara. Kursmålen riktar sig mot bygg och anläggning och att få en nära koppling till arbetslivet.

–Det blir ju skarpt läge här, menar Johan, för oss innebär samverkan med skolan en långsiktig rekryteringsbas. Vilket är jättebra för oss.

Lärarna Johan Trollemark och Anders Larsson kommer under hösten att få en utbildning i Fasadglas produktion, där de sedan också kommer att handleda sina elever.

–Vi har ju tidigare erfarenhet av att våra elever haft goda möjligheter att komma ut i arbete, säger Johan T.

–I utbildningen finns ett stort friutrymme för att skräddarsy utbildningen för varje elev, menar Anders.

Till våren räknar de med att vara igång på riktigt och kan då ta emot 20 studenter.

–På gymnasienivå är det de som söker yrkesintroduktion som kommer att gå här, förklarar Elisabeth, eventuellt kommer vi också att samverka med några vuxenutbildningen.

Utbildningen ger ingen fullständig yrkesexamen utan ger en förhöjd anställningsbarhet och möjlighet till fortsatta studier.

INVESTERINGAR

Efterfrågan på Fasadglas produkter inom bARK systemet är stort och trots omvärldsläget ser orderingången ljus ut. Idag kör de 57 anställda 2-skift samt ett separat nattskift.

–Det finns ett behov av att anställa fler, menar Johan, det är inte osannolikt att vi är dubbla styrkan här om 2 år.

Efterfrågan på byggsystem med lågt CO2-avtryck är något som växer hela tiden.

–Vi har ju redan gjort den omställningen och har en färdig produkt att leverera, säger Johan.

I november är en ny maskin på ingång för att stärka upp produktionen ytterligare.

Text: Gösta Råsmark
Foto: Örjan Karlsson

annonsAnnons