nya Tidningen är en gratistidning full med positiva och lokala artiklar från Hultsfreds kommun. Vi delar ut 10 nummer/år till alla hushåll och företag, vi har funnits i över 10 år.

Är du intresserad av annonsplats så är du välkommen att höra av dig till oss. Klicka här för info

2023-09-28

Råd ger råd

Ett engagerat gäng pensionärer samlas regelbundet för att få information samt att framföra synpunkter direkt till kommunens ledande politiker. Det heter Kommunala pensionärsråd (KPR) och finns i de flesta kommuner i landet, men verkar extra vitalt i just Hultsfreds kommun. Ärendena är många på den kommunala dagordningen men i KPR finns möjlighet att föra en dialog om allt.

KPR i Hultsfreds kommun träffas totalt 8 gånger per år varav fyra är förberedande i en mindre grupp så kallat AU (arbetsutskott). Deltagande organisationer är PRO, SPF, SKTF och Anhörigföreningen.

–Vi förbereder varje större möte i en mindre grupp av organisationer som är med i rådet, förklarar Socialnämndens ordförande Per-Inge Pettersson som också är ordförande i rådet. Då har alla fått möjlighet att föra upp frågor och skapar på så sätt förutsättningar för ett bra och konstruktivt möte när alla samlas.

Flera ledande kommunpolitiker är med vid de större mötena både för att informera och lyssna på synpunkter från KPR.

–Alla försöker ha med sig frågor och synpunkter från sina organisationer, menar Håkan Hermansson från SPF.

Information delas åt båda hållen, dels upp till politikerna men också tillbaka ut i respektive organisation.

–På de större samlingarna har vi representanter från alla kommundelar, säger Lena Hasting från PRO.

OMSORGEN VIKTIG

Eftersom äldreomsorgen är en ständig fråga på dagordningen är alltid någon från socialförvaltningen på plats.

–Det är viktigt att vi kan ha en bra dialog kring de här frågorna, menar Per-Inge, till exempel frågor som rör trygga hem.

Även studiebesök har gjorts på bland annat Aspedalsgatan där det byggts nytt.

–Då har vi kunnat få se hur det ser ut på plats och sprida informationen vidare, säger Lena.

Möjlighet ges också att påverka beslut innan de är tagna och ge synpunkter som kan betyda mycket.

–Samtidigt kan också vi få förklaringar som ökar förståelsen hos oss för vissa beslut, menar Håkan. Annars blir det lätt braskande rubriker när förståelsen saknas.

BÄST I LÄNET

Varje år görs också ett hemtjänst index och är hamnade Hultsfreds kommun på 17:e plats i landet, vilket är bäst i Kalmar län.

–Det är vi mycket stolta över, säger Per-Inge, här har vi också KPR att tacka för deras synpunkter kring vår verksamhet.

Med i rådet sitter också Anhörigföreningen som gör ett stort arbete för att hjälpa de som har närstående med olika problem.

–Där handlar det inte bara om pensionärer utan kan gälla både unga och gamla, säger Maritha Jensen från Anhörigföreningen.

I Hultsfred finns också två anhörigstödjare som delar på en heltid.

–De finns till för alla som på något sätt vårdar en nära anhörig, förklarar Maritha.

Organisationerna har också ett samarbete kring ofrivillig ensamhet som startades upp i våras.

–Det är ett arbete som vi jobbar vidare med och hoppas kunna stärka, säger Håkan, intresset finns och fler volontärer har anslutit för att vara med.

DEMOKRATI

KPR skapar möjligheten att på något sätt påverka den politiska dagordningen.

–Vi får en indikation på hur medborgarna upplever beslut, säger Per-Inge.

Allt blir en sorts plattform för demokratiskt arbete.

–Det blir på ett sätt att leva upp till ”Du syns och hörs i Hultsfred”, avslutar Håkan.

Text & Foto: Gösta Råsmark
På bilden: Håkan Hermansson,Per-Inge Pettersson, Viola Norling, Claes-Göran Odengrund, Lena Hasting och Maritha Jensen

annonsAnnons