nya Tidningen är en gratistidning full med positiva och lokala artiklar från Hultsfreds kommun. Vi delar ut 10 nummer/år till alla hushåll och företag, vi har funnits i över 10 år.

Är du intresserad av annonsplats så är du välkommen att höra av dig till oss. Klicka här för info

2024-03-19

Ständig utveckling på Plannja

Efter en lång kall och snörik vinter står Plannja redo för vårens och sommarens högsäsong. Företaget har vid årsskiftet fått ny VD i Jonathan Nejman som ska leda de satsningar som är påbörjade och inspirera inför framtiden. Inom företaget jobbar de hela tiden med förbättringar i produktionsflöden och säkerhet på jobbet.

nya Tidningen träffar Christian Nytorpet som är kvalitets- och hållbarhetschef på Plannja. Det är med viss stolthet han på ett flygfoto visar företagets expansion i Järnforsen över tid.
–Den långa historien sträcker ju sig tillbaka till den lilla plåtslageriet SIBA, berättar Christian, som sedan växt och blivit Plannja och en del av den stora SSAB-koncernen.
Idag är Järnforsenfabriken navet i produktionen men det finns också en produktionsenhet i Landsbro, Plannja Steinwalls som är ett dotterbolag till Plannja.
–Vi är ungefär 140 anställda i Järnforsen, förklarar Christian, men har kapacitet för mer när konjunkturen vänder. Produktionen har gått 2-skift och vi har byggt lager för att möta högsäsongen som brukar dra igång nu i mars och april.
Via e-post får vi veta hur framtidsplanerna ser ut i stort.
–För att fortsätta utveckla Plannja som företag behöver vi investera i både maskiner och människor, menar Jonathan.
–Vi har precis avslutat ett större investeringsprogram i vår takfabrik där vi har ett flertal nya linjer som möjliggör hög produktivitet men också nya produkter.
En av de viktigaste satsningarna framåt är att säkerställa en riktigt bra arbetsmiljö med engagerade medarbetare. Med våra många erfarna och skickliga medarbetare i Järnforsen ska vi klara av att vara konkurrenskraftiga och lönsamma oavsett var i konjunkturcykeln vi befinner oss, skriver Jonathan.

TIDSVINST

Mycket fokus läggs på att skapa en fabrik för framtiden, att förbättra och stärka säkerhets- och miljöarbete.
–Vi har ett ständigt pågående förbättringsarbete, berättar Christian, där all personal får komma med idéer om förbättringspunkter.
I arbetet med detta har man möblerat om utrustning och fått till bättre ledtider.
–Efter en bra förstudie i testmiljö kunde vi kapa tiden i en av våra robotar med 60%, förklarar Christian, vi gick från 24 sekunder ner till 7. Vilket är ett fantastiskt resultat.
Just nu pågår arbete med att justera en målningslinje och förhoppningsvis få ett snabbare flöde.
–Då är det inte linjen som skall köra snabbare utan vi vill kunna lacka fler produkter samtidigt med bibehållet resultat.
Underhållsavdelningen har också blivit utrustad med ny svetshall som förbättrar ledtiderna vid service och underhåll av maskinerna i produktionen.
–Här har det blivit ett lyft och vi får en mer effektiv och arbetsmiljömässigt bättre arbetsplats för våra servicepersonal, menar Christian.

SÄKERHETSARBETET

Arbetet med att skapa en säker arbetsplats för personalen är ständigt pågående. Med tanke på de arbetsplats olyckor som det skrivs och talas om i media är det såklart en mycket viktig prioritering.
–Jag ser ändå en positiv trend där vi jobbar fokuserat med att åtgärda olika saker systematiskt, menar Christian, här har vi också ett rapporteringssystem där personalen kan rapportera in incidenter och faror som de upptäcker. Då kan vi efter det komma fram till nya lösningar för en säkrare arbetsplats.
För industrin finns ett framtaget system som heter SSG och står för Standard Solution System, ett arbete för att höja säkerheten inom industrin.
–Hos oss har vi olika utbildningspaket för anställda men också säkerhetsutbildning för entreprenörer som är inne hos oss och jobbar.
–Vi vill hela tiden höja kvalitetsnivån på allt vi gör, avslutar Christian.

Text: Gösta Råsmark
Foto: Örjan Karlsson

annonsAnnons