nya Tidningen är en gratistidning full med positiva och lokala artiklar från Hultsfreds kommun. Vi delar ut 10 nummer/år till alla hushåll och företag, vi har funnits i över 10 år.

Är du intresserad av annonsplats så är du välkommen att höra av dig till oss. Klicka här för info

2024-04-26

Familjeföretag för framtiden

Det är 70år sedan Kurt Lagergren startade sågen på samma plats som den är idag. Nu växer företaget sakta men säkert och har idag 20 anställda med en omsättning på 180 miljoner. Satsningen på eget hyvleri och impregneringsanläggning för ett antal år sedan har slagit väl ut, och viljan att vara i framkant med kvalitets och miljöarbete har genererat viktiga marknadsandelar. Nu drivs sågen av Sven och Anders Lagergren men även tredje generationen är delaktig med Rikard och Elin.

Dagen då nya Tidningen är på besök har företaget gästats av en gymnasieklass från Motala.
–Vi tar gärna emot besök och visar anläggningen, berättar Sven, särskilt roligt när vi får ta emot studenter som utbildar sig inom träbyggnation.
Men allt startade ju för mer än 70 år sedan.
–Min farfar titulerade sig som trävaruhandlare under första hälften av 1900-talet, berättar Anders, sedan köpte vår pappa två stockbänkar och byggde ett såghus 1954. Det är på samma plats, Stora Sinnerstad i Mörlunda som vi håller till idag, fast det har växt.
Redan i unga år blev Anders och Sven delaktiga i verksamheten.
–Vi började med sommarjobb på sågen och fick ta stort ansvar i verksamheten direkt efter avslutade gymnasiestudier, berättar Sven.

VÄGVAL

Fram till 2009 byggde verksamheten på att ta fram sågat virke till snickeriindustrin.
–Att göra en satsning var nödvändigt för oss, förklarar Sven, vi byggde ett hyvleri och ett impregneringsverk.
Satsningen visade sig bli framgångsrik.
–Det var en stor investering men så här drygt tio är efter var det helt rätt val, menar Anders.
Nu når man direkt ut till bygghandeln med färdiga produkter.
–Tänket blev annorlunda och servicenivån högre när vi själva kunde förädla produkterna.
Idag levereras årligen cirka 40 000 m3 impregnerat virke.
–En siffra som kan vara svår att förstå men om vi säger att det räcker till 12000 altanbyggen om året så blir det väldigt många altaner, säger Sven. Som såg är vi inte stora men till den professionella byggmarknaden är vi bland de största i Sverige.

NETTO NOLL

I samband med de stora investeringarna har också ett kvalitets och miljöarbete pågått.
–Olika märkningar som visar på hållbart skogsbruk och produktion är ett måste idag, förklarar Elin, här ligger vi mycket bra till och många efterfrågar just våra produkter på grund av det.
Bland annat är Lagergrens tidigt ute att bli bedömda av de tre största bedömningsföretagen, Sunda hus, Byggvarubedömningen och Basta.
–Vi var först med att bli rekommenderat företag för byggnation av utomhusmiljö. Ambitionen just nu är att också få produkterna Svanenmärkta, förklarar Elin.
Utsläpp från transporter och fordon i verksamheten är också på agendan för att minska påverkan på miljön.
–Nu är vi påväg mot netto noll utsläpp, tillägger Sven, genom att använda HWO100 och grön el är det inom räckhåll.

LOKAL RÅVARA

Lagergrens strävar hela tiden efter att ha så många lokala leverantörer av timmer som möjligt, bland annat för att minska ner på långa transporter.
–Det är ju skillnad om timret körs 20mil eller bara tre, jag har jobbat hårt under många år för att bygga upp en stark lokal förankring bland skogsägare i närområdet, förklarar Rikard. Vi vill självklart vara en långsiktig partner som hjälper skogsägaren hela vägen.
Därför erbjuder Rikard hjälp och rådgivning hela vägen med markberedning, plantering, röjning, gallring och viltbehandling av plantor.
–Att vara med från planta till planka är ett motto, menar Rikard, gröna skogsbruksplaner är också en viktig del. Är vi med hela vägen är chansen bättre för en bra ekonomi i skogsbruket.

VIKTIG RESURS

En bra arbetsplats ger lojala och trogna medarbetare som tar ansvar. Under några år har arbetsstyrkan växt till ett 20-tal och just nu söker man en virkesinköpare.
–För att kunna ta hand om våra leverantörer på ett bra sätt vill vi stärka upp med en ny inköpare, berättar Rikard.
De anställda blir ju en del av familjen i ett så pass litet företag som Lagergrens och man har alltid gjort sig vinn om att ordna gemensamma aktiviteter för både de anställda men även deras familjer.
–Det har varit många olika resor och aktiviteter under årens lopp, menar Sven. Det stärker sammanhållningen och att vi gör det här tillsammans.
Varje anställd har också sitt eget ansvarsområde och jobbar under eget ansvar tillsammans med andra.
–Personalen är det viktigaste vi har, avslutar alla gemensamt. 

Text & Foto: Gösta Råsmark
På bilden: Elin, Sven, Anders och Rikard Lagergren

annonsAnnons